Par-/familjeterapi

Att tillsammans med sin partner eller andra viktiga personer prata med en terapeut är ett sätt att komma vidare med en relation som på något sätt kärvar. Många gånger räcker det med ett fåtal samtal men ibland känns det betydelsefullt att få arbeta med relationen under en längre tid. Vi arbetar gärna tillsammans med samkönade par, nya familjebildningar och styvfamiljer. Några exempel på tillfällen då det kan vara till hjälp att möta en familjeterapeut:


- när kommunikationen inte fungerar
- svårigheter i föräldrarollen                                               
- hjälp att fatta beslut i samband med en eventuell separation
- när lusten sviktar och samlivet inte fungerar
- vid ofrivillig barnlöshet