Handledning och konsultation

Handledning är ett sätt att bearbeta erfarenheter på arbetet. I handledningen funderar man över egna attityder och förhållningsätt, svårigheter och möjligheter. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp.

Konsultation är en kortare insats som kan ha en rådgivande karaktär. Det kan handla om en speciell situation på arbetet, när man hamnat i en låsning eller ett mönster som man inte vill vara i. Kanske finns det en särskild fråga som man behöver resonera med någon om.

På Eken finns lång erfarenhet att möta personal i olika yrkesroller inom skola, vård och omsorg, kyrka och socialt arbete.