Psykoterapi
Vi tar emot enskilda personer, par eller familjer, för kortare eller längre samtalskontakter.
Det kan handla om:

-existentiella frågor

-livskriser
-trauma och sorg
-personlig utveckling
-relationsproblem
-sexuell problematik                                                                                      
-utmattningssymtom                                                                                                                        
-hjälp att förstå sig själv på ett djupare plan                                                                                     
-hjälp att sortera när "det bara blir för mycket"
-att bli äldre

                                                                       
                                                                                                                                                                                                
Vi som arbetar på Eken psykoterapimottagning hämtar inspiration från olika teorier. Vi strävar efter att utveckla vårt kunnande och tar aktiv del av ny forskning.