Anette Högberg

     Jag arbetar med psykoterapi för enskilda och par och är van att arbeta med
     relationsproblematik och att möta människor i kris och efter förluster av olika slag. 

     Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut.

     Mobil: 073-9242695

     E-post: anette.eken@telia.com