Gå till innehåll

Eken psykoterapimottagning Farsta centrum 


Förstå - inre och yttre sammanhang
Se - nya perspektiv och möjligheter.
Upptäck - hur du kan hantera svårigheter och påverka ditt liv.

Eken psykoterapimottagning har funnits i över 50 år. Idag arbetar psykoterapeuter som har skiftande erfarenheter och bred kompetens på mottagningen vilket innebär att vi har möjlighet att erbjuda olika former av samtal och insatser. Vi arbetar med psykoterapi, stöd och krissamtal, parterapi och ger handledning och konsultation för yrkeslivet.

Strävan är att kunna erbjuda samtal snabbt både dag och kvällstid. Vi försöker hela tiden utveckla vårt kunnande och tar aktiv del i forskning. Vi har patientförsäkring.