Gå till innehåll

Anders Högberg

Under de senaste 20 åren har jag arbetat som familjerådgivare och mött par, familjer och enskilda som sökt hjälp med sina nära relationer. Innan jag blev leg psykoterapeut 2003 vid S:t Lukas arbetade jag som församlingspräst och sjukhuspräst inom hospice- och den psykiatriska vården på Ersta diakoni. Sedan många år har jag arbetat med handledning för enskilda och grupper av personal inom kyrka, sjukvård och familjerådgivning. 

På Eken psykoterapimottagning tar jag emot enskilda, par, familjer. Jag tar också handledningsuppdrag på mottagningen eller på arbetsplatsen.

Mina formella kompetenser är präst i Svenska kyrkan, leg psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare och handledare i psykosocialt arbete.

Välkommen att höra av dig!

Mobil: 070-7182712.
E-post: anders.eken@telia.com

 

Vill du boka tid eller har frågor så ring eller skicka ett meddelande.