Gå till innehåll

Birgitta Blennberger

Jag är socionom, psykodynamiskt utbildad psykoterapeut och har även handledarutbildning i psykosocialt arbete.

Efter alla mina år som kurator, socialsekreterare, chef för ett ungdomshem samt som psykoterapeut har jag fått en bred och djup förståelse av olika sorters svårigheter och möjligheter som livet kan ge. Samtalen har gett mig en ödmjukhet inför livet och vad det kan innebära att vara en unik människa.

Att försöka sätta ord på tankar, känslor och handlingar kan vara en väg till förändring. Samtal kan bryta mönster som hindrar och stör och ge ett friare och fördjupat förhållningssätt till livet. Det kan också innebära att man upptäcker hur man kan hantera svårigheter och på det sättet påverka sitt mående och sin livssituation.

Välkommen att höra av dig till mig via telefon eller e-post.

Tel: 070/759 57 45

 

Vill du boka tid eller har frågor så ring eller skicka ett meddelande.