Anders Högberg

Jag arbetar med psykoterapi för enskilda och par, handleder enskilda, grupper och chefer. Tidigare har jag varit verksam som församlingspräst och sjukhuspräst inom psykiatri och vård i livets slutskede. 

Jag är utbildad vid S:t Lukas utbildningsinstitut, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare inom Svenska kyrkan och medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum www.psykoterapicentrum.se 

Mobil: 070-7182712.
E-post: anders.eken@telia.com

 

Vill du boka tid eller har frågor så ring eller skicka ett meddelande.