Gå till innehåll

Handledning och konsultation

Handledning är ett sätt att bearbeta erfarenheter på arbetet. I handledningen funderar man över egna attityder och förhållningsätt, svårigheter och möjligheter. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp.

Konsultation är en kortare insats som kan ha en rådgivande karaktär. Det kan handla om en speciell situation på arbetet, när man hamnat i en låsning eller ett mönster som man inte vill vara i. Kanske finns det en särskild fråga som man behöver resonera med någon om.