Vi som arbetar på Eken

Anette Högberg

Socionom, legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, certifierad symboldramaterapeut

Birgitta Blennberger

Socionom/ leg psykoterapeut
Handledare i psykosocialt arbete

Eva Gunnarsson

Auktoriserad socionom 
Grundutbildad samtalsterapeut-KBT (steg 1)
Coach, metod-stödjare och utbildare i MI-Motiverande samtal

Helene Metz

Leg. Psykoterapeut, fil.kand psykologi, familjeterapeut, handledare, familjebehandlare

Anders Högberg

Präst, legitimerad psykoterapeut,
auktoriserad familjerådgivare,
handledare.