Gå till innehåll

Psykoterapi

Att få prata med någon utomstående är ofta till hjälp för att få perspektiv och komma vidare med både stora och små bekymmer i vardagen. Det kan till exempel handla om relationer som trasslar, livsomställningar och ålderskriser. Ibland kan det underlätta att bara få sortera i sina tankar om det som tynger.

När vi drabbats av sorg eller svåra händelser kan det vara värdefullt att få professionell hjälp. Det svåraste kan kännas övermäktigt att närma sig på egen hand. Målet är att kunna må bättre och hitta vägar framåt.

En annan form av samtal är en längre psykoterapeutisk kontakt med syftet att förstå sig själv på ett djupare plan och få klarhet i vad som skulle kunna vara till hjälp att förändra. Ofta träffas vi då först för några kartläggande samtal och kommer sedan överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut.