Psykoterapi 

Vi kan erbjuda både längre och kortare samtalskontakter.

Det kan till exempel handla om;
existentiella frågor, livskriser, trauma och sorg, personlig utveckling,
relationsproblem, sexuell problematik, utmattningssymptom, tankar och känslor om åldrande, hjälp att förstå sig själv på ett djupare plan och att sortera när det bara blir för mycket.