Gå till innehåll

Par och familjeterapi

Hur vi har det i våra nära relationer och hur vi kan prata med varandra påverkar ofta starkt både vår hälsa och vårt mående. Att tillsammans med sin partner eller andra viktiga personer prata med en psykoterapeut är ett sätt att komma vidare med relationer som på något sätt kärvar. Många gånger räcker det med ett fåtal samtal men ibland känns det betydelsefullt att få arbeta tillsammans under en längre tid. Vi tar emot olika familjekonstellationer och när något blivit problematiskt i relationen mellan olika generationer.

Några exempel på tillfällen då det kan vara till hjälp att träffa en familjeterapeut; när kommunikationen inte fungerar, svårigheter i föräldrarollen, hjälp att fatta beslut i samband med en eventuell separation, när samlivet inte fungerar och vid ofrivillig barnlöshet.